WIT Akademia - szkolenia kursy warsztaty certyfikaty

AGILE PM Practitioner z egzaminem
Metodyka wytwórcza AGILE PM - poziom zaawansowany

Termin Miejsce Cena od osoby Czas trwania szkolenia
szczegóły wkrótceWIT WSISiZ (Newelska 6) brak

Opis szkolenia

Szkolenie AgilePM Practitioner trwa 2 dni jest realizowane w formie wykładowo – ćwiczeniowej. W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są rolę i obwiązki oraz cykl życia projektu wraz z efektywnym wykorzystaniem produktów. Uczestnicy szkolenia będą mogli również zapoznać się z zasadami formułowania i szacowania wymagań.

W trakcie tego szkolenia szczególny nacisk położony jest na zastosowanie metodyki w praktyce. Uczestnicy poznają jak należy dostosować metodykę Agile do realiów projektu tak, aby jak najlepiej wykorzystać jej potencjał.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu właściwie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Practitioner.

Szkolenie prowadzone jest przez polskojęzycznego trenera przy użyciu oficjalnej angielskiej terminologii. Egzamin, podręcznik oraz materiały są w języku angielskim.

Szkolenie realizowane przez trenerów firmy INPROGRESS

Program szkolenia

 • Role i obowiązku – punkt widzenia kierownika projektu
 • Zwinne zarządzanie projektem w cyklu życia wg DSDM
 • Efektywne użycie produktów
 • Dostarczanie na czas – połączenie technik MoSCoW i Timeboxing
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymagania i User Stories
 • Szacowanie – jak i kiedy
 • Planowanie w cyklu życia wg DSDM
 • Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Practitioner.
 • Egzamin AgilePM Practitioner.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów
 • Przedstawiciele działów biznesowych
 • Kadra zarządzająca projektami
 • Kierownicy zespołów projektowych
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT
 • Osoby zainteresowane, podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i udokumentowaniem kompetencji rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgilePM Practitioner.

Korzysci ze szkolenia

 • Umiejętne i efektywne wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z DSDM.
 • Dobieranie odpowiednich elementów metodyki DSDM do określonych sytuacji w projekcie.
 • Kontrola przebiegu projektu.
 • Zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym.
 • Umiejętność przydzielania konkretnych osób do ról wymaganych w projekcie.
 • Zdobycie świadomości, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów.
 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Practitioner.

Informacje organizacyjne

 • Potwierdzenie uruchomienia szkolenia wraz z numerem sali, w której będą się odbywały zajęcia wyślemy e-mailem najpóźniej dzień przed planowanym startem.
 • Wszystkie zajęcia oraz egzaminy będą się odbywały w siedzibie WIT (Warszawa, ul. Newelska 6).
 • Każdy dzień szkolenia to 8 godzin zegarowych. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9:00-17:00
 • Grupy są 8-20 osobowe.
 • Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 2-go dnia.
 • Rejestracja on-line jest obowiązkową formą zapisów na szkolenie jednocześnie jest to tylko rezerwacja miejsca.
 • Gwarancją miejsca na szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie.
 • Jeśli rezygnujesz z zarezerwowanego poprzez rejestrację on-line miejsca na wybranym szkoleniu POWIADOM NAS O TYM przed rozpoczęciem szkolenia- wyślij maila na adres: rekrutacja@wit.edu.pl

Opłaty

Cennik dla Kwota
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni
zł.
 • Absolwentów WIT
zł.
Szczegóły
 • Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne i koszt egzaminu
 • Dzień, w którym rozpoczyna się szkolenie jest jednocześnie terminem należności za szkolenie z egzaminem.
 • Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.
 • Jeśli wniesiesz opłatę po terminie należności, to od tego momentu będą liczone odsetki za zwłokę.
 • Wpłat proszę dokonywać na indywidualny numer konta - jest widoczny w ubik.wit.edu.pl na stronie Mój profil / Opłaty / Podsumowanie.

UWAGA: Jeśli chcesz otrzymać fakturę skontaktuj się z kasą: kasa@wit.edu.pl, tel. 223486 513.

ZAPISZ SIĘ

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:

 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

Rejestracja dostępna jest tylko dla posiadaczy konta w systemie UBIK. Jeżeli nie masz konta UBI załóż je teraz.

Tworzenie konta UBI

Jeżeli posiadasz już konto w UBIK zaloguj się i zarejestruj on-line.

Rejestracja on-line