WIT Akademia - szkolenia kursy warsztaty certyfikaty

Change Management Foundation
Poznaj i zrozum dobre praktyki zarządzania zmianą

Termin Miejsce Cena od osoby Czas trwania szkolenia
szczegóły wkrótceWIT WSISiZ (Newelska 6) brak

Opis szkolenia

Celem szkolenia Change Management Foundation jest poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania zmianą. Zrozumienie, jak zmiana wpływa na pojedyncze jednostki, zespoły oraz całą organizację w sposób pozytywny jak również negatywny, pozwala spostrzec oraz zareagować odpowiednio wcześnie na zaistniałe sytuacje towarzyszące procesom zmiany. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno elementy związane z zarządzaniem zmianą na tle organizacji, zespołu i indywidualnym oraz omawia kwestie przeprowadzenia zmiany w organizacji.

Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie Change Management Foundation.

Szkolenie realizowane przez trenerów firmy INPROGRESS

Program szkolenia

1. Kontekst organizacji

2. Jednostka a zmiana

 • Style uczenia się i ich preferencje
 • Czynniki wpływające na reakcję jednostki na zmianę
 • Cztery psychologiczne podejścia do zmiany
 • Podejście behawioralne
 • Podejście poznawcze
 • Podejście psychodynamiczne
 • Podejście humanistyczne
 • Osobowość a zmiana
 • Opór wobec zmiany

3. Zespoły a zmiana

 • Kontekst dla zmiany w zespole
 • Rodzaje zespołów
 • Efektywny zespół
 • Role w zespole

4. Organizacje a zmiana

 • Kontekst dla zmiany w organizacji
 • Jak naprawdę działają organizacje – Metafory Morgana
 • Przegląd modeli zmian organizacyjnych i podejścia do zmiany
 • Dynamika zmiany, siły napędowe i hamujące
 • Różne modele zmiany
 • Złożona zmiana
 • Przywództwo a zmiana
 • Kontekst dla przywództwa w zmianie
 • Przywództwo i metafory
 • Menadżerowie i Liderzy
 • Rodzaje liderów
 • Rodzaje liderów i kompetencji
 • Przywództwo w różnych fazach zmiany
 • Znaczenie wiedzy oraz zasobów
 • Role przywództwa w procesie zmiany

5. Egzamin Foundation.

Adresaci szkolenia

 • Osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą.
 • Kierownicy / liderzy zmian w organizacji.
 • Konsultanci zarządzania zmianą.
 • Osoby chcące udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Korzysci ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej skutecznego realizowania zmiany.
 • Poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany.
 • Poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian.
 • Zrozumienie procesu zmiany oraz tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie.
 • Poznanie modeli osobowości ludzkich wraz z technikami ich identyfikacji.
 • Uświadomienie sobie zależności miedzy zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostki oraz wpływu tej zmiany na ich otoczenie.
 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.

Informacje organizacyjne

 • Potwierdzenie uruchomienia szkolenia wraz z numerem sali, w której będą się odbywały zajęcia wyślemy e-mailem najpóźniej dzień przed planowanym startem.
 • Wszystkie zajęcia oraz egzaminy będą się odbywały w siedzibie WIT (Warszawa, ul. Newelska 6).
 • Każdy dzień szkolenia to 8 godzin zegarowych. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9:00-17:00
 • Grupy są 8-20 osobowe.
 • Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 2-go dnia.
 • Rejestracja on-line jest obowiązkową formą zapisów na szkolenie jednocześnie jest to tylko rezerwacja miejsca.
 • Gwarancją miejsca na szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie.
 • Jeśli rezygnujesz z zarezerwowanego poprzez rejestrację on-line miejsca na wybranym szkoleniu POWIADOM NAS O TYM przed rozpoczęciem szkolenia- wyślij maila na adres: rekrutacja@wit.edu.pl

Opłaty

Cennik dla Kwota
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni
zł.
 • Absolwentów WIT
zł.
Szczegóły
 • Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne i koszt egzaminu
 • Dzień, w którym rozpoczyna się szkolenie jest jednocześnie terminem należności za szkolenie z egzaminem.
 • Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.
 • Jeśli wniesiesz opłatę po terminie należności, to od tego momentu będą liczone odsetki za zwłokę.
 • Wpłat proszę dokonywać na indywidualny numer konta - jest widoczny w ubik.wit.edu.pl na stronie Mój profil / Opłaty / Podsumowanie.

UWAGA: Jeśli chcesz otrzymać fakturę skontaktuj się z kasą: kasa@wit.edu.pl, tel. 223486 513.

ZAPISZ SIĘ

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:

 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

Rejestracja dostępna jest tylko dla posiadaczy konta w systemie UBIK. Jeżeli nie masz konta UBI załóż je teraz.

Tworzenie konta UBI

Jeżeli posiadasz już konto w UBIK zaloguj się i zarejestruj on-line.

Rejestracja on-line