WIT Akademia - szkolenia kursy warsztaty certyfikaty

Installing and Configuring Windows Server 2012
MS 20410 (szkolenie+egzamin)

Termin Miejsce Cena od osoby Czas trwania szkolenia
szczegóły wkrótceWIT WSISiZ (Newelska 6) brak

Dla kogo?

Administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za instalację i konfigurację podstawowych usług w środowisku serwerów opartych o MS Windows Server 2012 oraz osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012

Tematy szkolenia

 1. Wdrażanie i zarządzanie systemem Windows Server 2012
 • wprowadzenie do Windows Server 2012
 • wprowadzenie do zarządzania Windows Server 2012
 • instalacja Windows Server 2012
 • konfiguracja po instalacji
 • wprowadzenie do Windows PowerShell.
 1. Wprowadzenie do usługi Active Directory Domain Services
 • przegląd usług AD DS
 • przegląd kontrolerów
 • instalacja kontrolerów.
 1. Zarządzanie obiektami Active Directory Domain Services
 • zarządzanie kontami użytkowników
 • zarządzanie kontami komputerów
 • zarządzanie grupami
 • delegowanie uprawnień administracyjnych.
 1. Automatyzacja administracji Active Directory Domain Services
 • wykorzystanie narzędzi wiersza poleceń do administracji
 • wykorzystanie Windows PowerShell do administracji
 • wykonywanie operacji zbiorczych z Windows PowerShell.
 1. Implementacja IPv4
 • przegląd protokołu TCP/IP
 • zrozumienie adresowania IPv4
 • podsieci i nadsieci
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów IPv4.
 1. Wdrożenie DHCP
 • instalowanie roli serwera DHCP
 • konfigurowanie zakresów DHCP
 • zarządzanie bazą danych DHCP
 • zabezpieczanie i monitorowanie DHCP.
 1. Wdrożenie DNS
 • rozwiązywanie nazwy przez klientów Windows i serwery
 • instalacja i zarządzanie serwerem DNS
 • zarządzanie strefami DNS.
 1. Wdrożenia IPv6
 • wprowadzenie do IPv6
 • adresacja IPv6
 • współistnienie z IPv6
 • technologie przejścia na IPv6.
 1. Wdrażanie magazynu lokalnego
 • przegląd pamięci masowej
 • zarządzanie dyskami i woluminami
 • wdrożenie Storage Spaces.
 1. Wdrażanie usługi plików i drukowania
 • zabezpieczanie plików i folderów
 • ochrona udostępnionych plików i folderów przy użyciu kopiowania w tle
 • konfigurowanie drukowania sieciowego.
 1. Wdrażanie zasad grupy
 • przegląd zasad grupy
 • przetwarzanie zasad grupy
 • wdrożenie magazynu centralnego dla szablonów administracyjnych.
 1. Zabezpieczanie serwera Windows pomocą obiektów zasad grupy
 • przegląd zabezpieczeń systemu Windows
 • konfigurowanie ustawień zabezpieczeń
 • ograniczanie aplikacji
 • konfiguracja Windows Firewall with Advanced Security.
 1. Wdrożenie wirtualizacji serwerów za pomocą Hyper-V
 • przegląd technologii wirtualizacji
 • wdrożenie Hyper-V
 • zarządzanie dyskami wirtualnymi
 • zarządzanie sieciami wirtualnymi.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

111

Metoda szkolenia

wykłady + warsztaty

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Dobra znajomość podstaw sieci, znajomość i doświadczenie w konfiguracji zabezpieczeń i administracji oraz doświadczenie z zakresu wspierania lub konfiguracji klientów Windows.

Informacje organizacyjne

 • Potwierdzenie uruchomienia szkolenia wraz z numerem sali, w której będą się odbywały zajęcia wyślemy e-mailem najpóźniej dzień przed planowanym startem.
 • Wszystkie zajęcia oraz egzaminy będą się odbywały w siedzibie WIT (Warszawa, ul. Newelska 6).
 • Każdy dzień szkolenia to 8 godzin zegarowych. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9:00-17:00
 • Grupy są 8-20 osobowe.
 • Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 2-go dnia.
 • Rejestracja on-line jest obowiązkową formą zapisów na szkolenie jednocześnie jest to tylko rezerwacja miejsca.
 • Gwarancją miejsca na szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie.
 • Jeśli rezygnujesz z zarezerwowanego poprzez rejestrację on-line miejsca na wybranym szkoleniu POWIADOM NAS O TYM przed rozpoczęciem szkolenia- wyślij maila na adres: rekrutacja@wit.edu.pl

Opłaty

Cennik dla Kwota
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni
zł.
 • Absolwentów WIT
zł.
Szczegóły
 • Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne i koszt egzaminu
 • Dzień, w którym rozpoczyna się szkolenie jest jednocześnie terminem należności za szkolenie z egzaminem.
 • Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.
 • Jeśli wniesiesz opłatę po terminie należności, to od tego momentu będą liczone odsetki za zwłokę.
 • Wpłat proszę dokonywać na indywidualny numer konta - jest widoczny w ubik.wit.edu.pl na stronie Mój profil / Opłaty / Podsumowanie.

UWAGA: Jeśli chcesz otrzymać fakturę skontaktuj się z kasą: kasa@wit.edu.pl, tel. 223486 513.

ZAPISZ SIĘ

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:

 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

Rejestracja dostępna jest tylko dla posiadaczy konta w systemie UBIK. Jeżeli nie masz konta UBI załóż je teraz.

Tworzenie konta UBI

Jeżeli posiadasz już konto w UBIK zaloguj się i zarejestruj on-line.

Rejestracja on-line