WIT Akademia - szkolenia kursy warsztaty certyfikaty

ISTQB Certified Tester – poziom podstawowy z egzaminem
Zbiór zasad i praktyk stosowanych w testowaniu systemów

Termin Miejsce Cena od osoby Czas trwania szkolenia
szczegóły wkrótceWIT WSISiZ (Newelska 6) brak

Opis szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z testowaniem oprogramowania. Szkolenie odpowiada na pytania co jest istotą testowania oprogramowania oraz jaki jest jego wpływ na poprawę jakości oprogramowania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi technikami projektowania testów oraz z czynnościami, jakie powinny być uwzględnione w procesie testowania.

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Dostawca szkolenia, materiały oraz osoba trenera są akredytowani przez SJSI/ISTQB, a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim) i przygotowuje do egzaminu ISTQB Certified Tester — Foundation Level w języku polskim.

Nie ma żadnych formalnych wymagań stawianych uczestnikom przed przystąpieniem do kursu.

Program szkolenia

1. Podstawy testowania

 • Dlaczego testowanie jest niezbędne?
 • Co to jest testowanie?
 • Ogólne zasady testowania
 • Prosty proces testowy:
 • Psychologia testowania
 • Kodeks etyczny

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

 • Modele wytwarzania oprogramowania:
 • Poziomy testów
 • Typy i cele testów
 • Testowanie pielęgnacyjne

3. Statyczne techniki testowania

 • Techniki statyczne a proces testowania
 • Proces przeglądu:
 • Analiza statyczna przy pomocy narzędzi

4. Techniki projektowania testów

 • Proces rozwoju testów
 • Kategorie technik projektowania testów
 • Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe
 • Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe
 • Techniki oparte na doświadczeniu
 • Wybór technik testowania

5. Zarządzanie testowaniem

 • Organizacja testów
 • Planowanie i szacowanie testów

6. Planowanie i szacowanie testów

 • Monitorowanie postępu testów i nadzór
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Ryzyko a testowanie
 • Zarządzanie incydentami

7. Testowanie wspierane narzędziami

 • Typy narzędzi testowych
 • Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko
 • Wdrożenie narzędzi w organizacji

8. Utrwalenie materiału

9. Egzamin

Adresaci szkolenia

 • osoby zaangażowane w testowanie oprogramowania: testerzy, analitycy testów, inżynierowie testów, konsultanci testów, menedżerowie testów, testerzy akceptacyjni użytkownika oraz programiści;
 • osoby, które pragną zdobyć podstawową wiedzę w dziedzinie testowania oprogramowania: kierownicy projektów, kierownicy jakości, kierownicy tworzenia oprogramowania, analitycy biznesowi, dyrektorzy IT oraz konsultanci zarządu;
 • testerzy oprogramowania już pracujący na takim stanowisku oraz osoby planujące rozwój swojej kariery zawodowej w kierunku testowania.

Korzysci ze szkolenia

Uczestnik szkolenia:

 • pozna podstawy testowania,
 • pozna techniki projektowania testów,
 • pozna podstawy zarządzania testowaniem,
 • zdobędzie wiedzę na temat umiejscowienia testów w cyklu życia oprogramowania,
 • pozna narzędzia wykorzystywane w procesie testowania,
 • pozna podstawowe definicje oraz standardowe słownictwo z zakresu tematyki testowania,
 • zdobędzie wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester — Foundation Level.

Informacje organizacyjne

 • Potwierdzenie uruchomienia szkolenia wraz z numerem sali, w której będą się odbywały zajęcia wyślemy e-mailem najpóźniej dzień przed planowanym startem.
 • Wszystkie zajęcia oraz egzaminy będą się odbywały w siedzibie WIT (Warszawa, ul. Newelska 6).
 • Każdy dzień szkolenia to 8 godzin zegarowych. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9:00-17:00
 • Grupy są 8-20 osobowe.
 • Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 2-go dnia.
 • Rejestracja on-line jest obowiązkową formą zapisów na szkolenie jednocześnie jest to tylko rezerwacja miejsca.
 • Gwarancją miejsca na szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie.
 • Jeśli rezygnujesz z zarezerwowanego poprzez rejestrację on-line miejsca na wybranym szkoleniu POWIADOM NAS O TYM przed rozpoczęciem szkolenia- wyślij maila na adres: rekrutacja@wit.edu.pl

Opłaty

Cennik dla Kwota
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni
zł.
 • Absolwentów WIT
zł.
Szczegóły
 • Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne i koszt egzaminu
 • Dzień, w którym rozpoczyna się szkolenie jest jednocześnie terminem należności za szkolenie z egzaminem.
 • Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.
 • Jeśli wniesiesz opłatę po terminie należności, to od tego momentu będą liczone odsetki za zwłokę.
 • Wpłat proszę dokonywać na indywidualny numer konta - jest widoczny w ubik.wit.edu.pl na stronie Mój profil / Opłaty / Podsumowanie.

UWAGA: Jeśli chcesz otrzymać fakturę skontaktuj się z kasą: kasa@wit.edu.pl, tel. 223486 513.

ZAPISZ SIĘ

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:

 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

Rejestracja dostępna jest tylko dla posiadaczy konta w systemie UBIK. Jeżeli nie masz konta UBI załóż je teraz.

Tworzenie konta UBI

Jeżeli posiadasz już konto w UBIK zaloguj się i zarejestruj on-line.

Rejestracja on-line