WIT Akademia - szkolenia kursy warsztaty certyfikaty

MoP Foundation
Metodyka zarządzania portfelem

Termin Miejsce Cena od osoby Czas trwania szkolenia
szczegóły wkrótceWIT WSISiZ (Newelska 6) brak

Opis szkolenia

Celem szkolenia MoP Foundation jest poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz zrozumienie, jak można sprawnie zarządzać przedsięwzięciami o charakterze transformacyjnym. W czasie szkolenia padają odpowiedzi na najbardziej istotne pytania związane z zarządzaniem portfelem, między innymi: jaki identyfikować projekty i programy wchodzące w skład portfela, jak identyfikować projekty wchodzące w skład portfela oraz wykrywać zależności między nimi, na ile i jak obszernych transz podzielić program, jakich technik używać w czasie zarządzania programem oraz, co najważniejsze, w jaki sposób prowadzić portfel używając poszczególnych pryncypiów?

Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, wytyczne składające się na budowę i zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

Szkolenie jest akredytowane co oznacza, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie MoP Foundation.

Szkolenie realizowane przez trenerów firmy INPROGRESS

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do MoP

 • Ład zarządzania zmianą biznesową w organizacji
 • Definicja portfela i zarządzania portfelem
 • Definicja programu i zarządzania programem
 • Definicja projektu i zarządzania projektem
 • Składowe  MoP
 • Dwa cykle: definiowania i dostarczania
 • Cele i korzyści zarządzania portfelem

2. Wdrożenie, utrzymanie i pomiar

 • Podejścia do wdrażania zarządzania portfelem
 • Dojrzałość organizacji P3M3
 • Efektywność zarządzani portfelem – KPI

3. Kontekst strategiczny i organizacyjny

 • Codzienna działalność operacyjna (BAU)
 • Planowanie strategiczne
 • Budżetowanie i alokacja zasobów
 • Zarządzanie programem i projektem
 • Zarządzanie efektywnością/ wydajnością
 • ‎Ład korporacyjny

4. Pryncypia Zarządzania Portfelem

 • Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla
 • Powiązanie z ładem
 • Powiązanie ze strategią
 • Biuro Portfela
 • Kultura energicznych zmian

5. Cykl definiowania Portfela

 • Przeznaczenie cyklu definiowania portfela
 • Rezultaty dobrze funkcjonującego cyklu definiowania portfela
 • Praktyki cyklu definiowania portfela:
  – Zrozum
  – Kategoryzuj
  – Priorytetyzuj
  – Równoważ
  – Planuj
 • Techniki używane w definiowania portfela

6. Cykl realizacji Portfela

 • Przeznaczenie cyklu realizacji potrtfela
 • Rezultaty dobrze funkcjonującego cyklu realizacji portfela
 • Praktyki cyklu realizacji portfela:
  – Kontrola zarządcza
  – Zarządzanie korzyściami
  – Zarządzanie finansami
  – Zarządzanie ryzykiem
  – Angażowanie interesariuszy
  – Ład organizacyjny
  – Zarządzanie zasobami
 • Techniki używane w realizowaniu portfela

7. Role

 • Grupa ds. ukierunkowania portfela lub Komitet inwestycyjny
 • Grupa ds. postępów portfela lub Komitet ds. realizacji zmian
 • Dyrektor ds. zmian biznesowych lub Dyrektor portfela
 • Menadżer portfela
 • Menadżer korzyści portfela

8. Dokumentacja Portfela

 • Struktura zarządzania portfelem
 • Strategia portfela
 • Plan realizacji portfela
 • Struktura zarządzania korzyściami portfela
 • Plan realizacji korzyści portfela
 • Plan finansowy portfela
 • Harmonogram zasobów portfela
 • Plan angażowania interesariuszy i komunikacji
 • Pulpit zarządczy

9. Przykładowy egzamin MoP Foundation wraz z wyjaśnieniami
– wskazówki dla kandydatów

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Osoby odpowiedzialna ze ocenę inwestycji i uzasadnień biznesowych
 • Osoby z wyższego kierownictwa, chcące wprowadzić ustrukturyzowane podejście do zarządzanie portfelem
 • Osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez APMG.

Korzysci ze szkolenia

 • poznanie zasad zarządzania portfelem;
 • poznanie elementów wymagających szczególnej uwagi w procesie maksymalizacji zwrotu z inwestycji w portfelu;
 • poznanie kluczowych ról i obowiązków w portfelu.
 • przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu MoP® Foundation.

Informacje organizacyjne

 • Potwierdzenie uruchomienia szkolenia wraz z numerem sali, w której będą się odbywały zajęcia wyślemy e-mailem najpóźniej dzień przed planowanym startem.
 • Wszystkie zajęcia oraz egzaminy będą się odbywały w siedzibie WIT (Warszawa, ul. Newelska 6).
 • Każdy dzień szkolenia to 8 godzin zegarowych. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9:00-17:00
 • Grupy są 8-20 osobowe.
 • Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 2-go dnia.
 • Rejestracja on-line jest obowiązkową formą zapisów na szkolenie jednocześnie jest to tylko rezerwacja miejsca.
 • Gwarancją miejsca na szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie.
 • Jeśli rezygnujesz z zarezerwowanego poprzez rejestrację on-line miejsca na wybranym szkoleniu POWIADOM NAS O TYM przed rozpoczęciem szkolenia- wyślij maila na adres: rekrutacja@wit.edu.pl

Opłaty

Cennik dla Kwota
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni
zł.
 • Absolwentów WIT
zł.
Szczegóły
 • Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne i koszt egzaminu
 • Dzień, w którym rozpoczyna się szkolenie jest jednocześnie terminem należności za szkolenie z egzaminem.
 • Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.
 • Jeśli wniesiesz opłatę po terminie należności, to od tego momentu będą liczone odsetki za zwłokę.
 • Wpłat proszę dokonywać na indywidualny numer konta - jest widoczny w ubik.wit.edu.pl na stronie Mój profil / Opłaty / Podsumowanie.

UWAGA: Jeśli chcesz otrzymać fakturę skontaktuj się z kasą: kasa@wit.edu.pl, tel. 223486 513.

ZAPISZ SIĘ

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:

 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

Rejestracja dostępna jest tylko dla posiadaczy konta w systemie UBIK. Jeżeli nie masz konta UBI załóż je teraz.

Tworzenie konta UBI

Jeżeli posiadasz już konto w UBIK zaloguj się i zarejestruj on-line.

Rejestracja on-line