WIT Akademia - szkolenia kursy warsztaty certyfikaty

MoR Practitioner z egzaminem
Metodyka zarządzania ryzykiem - poziom zaawansowany

Termin Miejsce Cena od osoby Czas trwania szkolenia
szczegóły wkrótceWIT WSISiZ (Newelska 6) brak

Opis szkolenia

Szkolenie w formie warsztatu popartego wykładem przybliża praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w różnych perspektywach organizacji. Celem szkolenia poza dogłębnym poznaniem metodyki jest przygotowanie uczestników do egzaminu M_o_R Practitioner.

Najnowsza wersja podręcznika dostępna jest w języku angielskim, podręcznik jest składową kursu  M_o_R Practitioner.

Szkolenie realizowane przez trenerów firmy INPROGRESS

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia i definicje M_o_R — ćwiczenie
 2. Przewodnik po egzaminie Practitioner
 3. Pryncypia zarządzania ryzykiem M_o_R, role i perspektywy — ćwiczenie
 4. Podejście do zarządzania ryzykiem M_o_R — ćwiczenie
 5. Proces zarządzania ryzykiem M_o_R — ćwiczenie
 6. Zadanie na wieczór — przykładowy egzamin M_o_R Practitioner
 7. Omówienie wyników przykładowego egzaminu
 8. Wdrożenie i przeglądy, model dojrzałości i kontrola stanu, integracja perspektyw — ćwiczenie
 9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 10. Perspektywy strategiczna i programów – przykładowy egzamin
 11. Egzamin M_o_R Practitioner

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • biorą udział w zarządzaniu projektami i programami oraz działalnością operacyjną,
 • biorą udział w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,
 • decydują o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,
 • angażują się w role nadzoru,
 • definiują politykę zarządzania ryzykiem w organizacji oraz zajmują się kontrolingiem w organizacji, weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem na bardziej zaawansowanym poziomie.

Korzysci ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał perspektywy zarządzania ryzykiem i potrafił swobodnie się poruszać w ich ramach,
 • rozumiał i potrafił zastosować pryncypia oraz potrafił zaproponować działania usprawniające realizowanie pryncypiów,
 • umiał prawidłowo wykonać kroki procedury zarządzania ryzykiem, rozumiejąc szczegółowo wszystkie obowiązki,
 • znał wiele technik zarządzania ryzykiem i umiał je właściwie wykorzystać,
 • pozna metodykę na poziomie umożliwiającym podejście do egzaminu M_o_R Practitioner.

Certyfikacja

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Egzamin M_o_R Practitioner to test wyboru składający się z 4 pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 z 80 punktów. Egzamin trwa 180 minut i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „M_o_R Przewodnik dla praktyków oraz Przewodnika ABC” (część A – Techniki). Certyfikat M_o_R Practitioner wydawany jest przez EXIN/PEOPLECERT na pięć lat, a pomiędzy 3 a 5 rokiem kalendarzowym od jego uzyskania powinien zostać odnowiony. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Informacje organizacyjne

 • Potwierdzenie uruchomienia szkolenia wraz z numerem sali, w której będą się odbywały zajęcia wyślemy e-mailem najpóźniej dzień przed planowanym startem.
 • Wszystkie zajęcia oraz egzaminy będą się odbywały w siedzibie WIT (Warszawa, ul. Newelska 6).
 • Każdy dzień szkolenia to 8 godzin zegarowych. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9:00-17:00
 • Grupy są 8-20 osobowe.
 • Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 2-go dnia.
 • Rejestracja on-line jest obowiązkową formą zapisów na szkolenie jednocześnie jest to tylko rezerwacja miejsca.
 • Gwarancją miejsca na szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie.
 • Jeśli rezygnujesz z zarezerwowanego poprzez rejestrację on-line miejsca na wybranym szkoleniu POWIADOM NAS O TYM przed rozpoczęciem szkolenia- wyślij maila na adres: rekrutacja@wit.edu.pl

Opłaty

Cennik dla Kwota
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni
zł.
 • Absolwentów WIT
zł.
Szczegóły
 • Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne i koszt egzaminu
 • Dzień, w którym rozpoczyna się szkolenie jest jednocześnie terminem należności za szkolenie z egzaminem.
 • Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.
 • Jeśli wniesiesz opłatę po terminie należności, to od tego momentu będą liczone odsetki za zwłokę.
 • Wpłat proszę dokonywać na indywidualny numer konta - jest widoczny w ubik.wit.edu.pl na stronie Mój profil / Opłaty / Podsumowanie.

UWAGA: Jeśli chcesz otrzymać fakturę skontaktuj się z kasą: kasa@wit.edu.pl, tel. 223486 513.

ZAPISZ SIĘ

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:

 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

Rejestracja dostępna jest tylko dla posiadaczy konta w systemie UBIK. Jeżeli nie masz konta UBI załóż je teraz.

Tworzenie konta UBI

Jeżeli posiadasz już konto w UBIK zaloguj się i zarejestruj on-line.

Rejestracja on-line