WIT Akademia - szkolenia kursy warsztaty certyfikaty

MSP z egzaminem
Metodyka zarządzania programem projektów

Termin Miejsce Cena od osoby Czas trwania szkolenia
szczegóły wkrótceWIT WSISiZ (Newelska 6) brak

Opis szkolenia

Celem szkolenia MSP Foundation jest poznanie i zrozumienie metodyki Skutecznego Zarządzania Programami (Managing Successful Programmes – MSP) oraz zrozumienie, jak można sprawnie zarządzać przedsięwzięciami o charakterze transformacyjnym.

W czasie szkolenia padają odpowiedzi na najbardziej istotne pytania, m.in.: jakie zmiany biznesowe mogą być zarządzane przez program, jak identyfikować projekty wchodzące w skład programu, na ile i jak obszernych transz podzielić program, jakich technik używać w czasie zarządzania programem oraz, co najważniejsze, w jaki sposób prowadzić projekt używając poszczególnych tematów ładu.

Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, procesy składające się na przebieg transformacji (cykl życia programu) oraz tematy ładu zarządzania programem.

Szkolenie jest akredytowane przez EXIN/PEOPLECERT co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie MSP Foundation. Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki skutecznego zarządzania programami (Managing Succesful Programmes – MSP).

Szkolenie realizowane przez trenerów firmy INPROGRESS

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematu zarządzania programem (elementy składowe metodyki)
 2. Pryncypia
 3. Tematy: Organizacja, Wizja, Przywództwo i zaangażowanie interesariuszy, Zarządzanie Korzyściami, Projektowanie modelu docelowego, Planowanie i kontrola, Uzasadnienie Biznesowe, Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień, Zarządzanie jakością
 4. Procesy transformacji
 5. Biuro programu
 6. Próbny egzamin MSP Foudation wraz z omówieniem wyników
 7. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP Foundation

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • zarządzają projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania programem,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Korzysci ze szkolenia

Uczestnik w czasie szkolenia:

 • poznaje pryncypia zarządzania programami,
 • poznaje Tematy Ładu i dowiaduje się, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę,
  by program zakończył się sukcesem,
 • poznaje przebieg transformacji – szczegółowy proces krok po kroku, jak zarządzać programem,
 • poznaje obowiązki kluczowych ról w programie oraz podstawowe dokumenty programu,
 • przygotowuje się do egzaminu MSP Foundation.

Informacje organizacyjne

 • Potwierdzenie uruchomienia szkolenia wraz z numerem sali, w której będą się odbywały zajęcia wyślemy e-mailem najpóźniej dzień przed planowanym startem.
 • Wszystkie zajęcia oraz egzaminy będą się odbywały w siedzibie WIT (Warszawa, ul. Newelska 6).
 • Każdy dzień szkolenia to 8 godzin zegarowych. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9:00-17:00
 • Grupy są 8-20 osobowe.
 • Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 2-go dnia.
 • Rejestracja on-line jest obowiązkową formą zapisów na szkolenie jednocześnie jest to tylko rezerwacja miejsca.
 • Gwarancją miejsca na szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie.
 • Jeśli rezygnujesz z zarezerwowanego poprzez rejestrację on-line miejsca na wybranym szkoleniu POWIADOM NAS O TYM przed rozpoczęciem szkolenia- wyślij maila na adres: rekrutacja@wit.edu.pl

Opłaty

Cennik dla Kwota
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni
zł.
 • Absolwentów WIT
zł.
Szczegóły
 • Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne i koszt egzaminu
 • Dzień, w którym rozpoczyna się szkolenie jest jednocześnie terminem należności za szkolenie z egzaminem.
 • Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.
 • Jeśli wniesiesz opłatę po terminie należności, to od tego momentu będą liczone odsetki za zwłokę.
 • Wpłat proszę dokonywać na indywidualny numer konta - jest widoczny w ubik.wit.edu.pl na stronie Mój profil / Opłaty / Podsumowanie.

UWAGA: Jeśli chcesz otrzymać fakturę skontaktuj się z kasą: kasa@wit.edu.pl, tel. 223486 513.

ZAPISZ SIĘ

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:

 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

Rejestracja dostępna jest tylko dla posiadaczy konta w systemie UBIK. Jeżeli nie masz konta UBI załóż je teraz.

Tworzenie konta UBI

Jeżeli posiadasz już konto w UBIK zaloguj się i zarejestruj on-line.

Rejestracja on-line