WIT Akademia - szkolenia kursy warsztaty certyfikaty

Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional2 Foundation
Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu OCUP2 Foundation (OMG-OCUP2-FOUND100)

Termin Miejsce Cena od osoby Czas trwania szkolenia
szczegóły wkrótceWIT WSISiZ (Newelska 6) brak

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do osób pragnących potwierdzić swoją znajomość UML poprzez uzyskanie międzynarodowego certyfikatu sygnowanego przez organizację OMG, odpowiedzialną za standard UML.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu OCUP2 Foundation (kod szkolenia OMG-OCUP2-FOUND100) - najbardziej znanego, międzynarodowego egzaminu, potwierdzającego znajomość standardu UML na poziomie wystarczającym do sprawnego posługiwania się nim w projektach informatycznych. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest dużą ilością przykładowych ćwiczeń i pytań, aby jak najlepiej przygotować uczestników do zdania egzaminu.
 
Szkolenie realizowane przez trenerów firmy ALTKOM

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Znajomość UML w stopniu co najmniej podstawowym. Znajomość języka angielskiego (egzamin w języku angielskim).

Tematy szkolenia

 1. Informacje na temat certyfikacji OCUP2 i przebiegu egzaminu.
 2. Rola modelowania w procesie wytwórczym, relacja model - system
 3. Specyfikacja UML – struktura i zawartość.
  • Metamodelowanie jako sposób definicji podstawowych pojęć języka
  • Podstawowe pojęcia metamodelu UML: klasyfikatory, zachowania, zdarzenia
 4. Analiza semantyki, syntaktyki i notacji pojęć objętych egzaminem.
  • Podstawowe struktury: komentarze, ograniczenia, typy, przestrzenie nazw, zależności, rodzaje widoczności, kolekcje
  • Pakiety i ich relacje
  • Klasyfikatory, ich cechy i relacje
  • Specyfikacja instancji
  • Wartości
  • Rodzaje zdarzeń
  • Interakcje: rodzaje komunikatów, zdarzenia wysłania i odebrania komunikatu, zachowanie uczestników interakcji
  • Aktywności
   • Węzły wykonywalne, sterowania i obiektów
   • Przepływy sterowania i przepływy obiektów
  • Akcje i ich rodzaje
  • Maszyny stanów
   • Stany proste i złożone
   • Pseudostany
   • Algorytmy przejścia
  • Przypadki użycia
   • Właściciel przypadku użycia
   • Relacje przypadków użycia i aktorów

Informacje organizacyjne

 • Potwierdzenie uruchomienia szkolenia wraz z numerem sali, w której będą się odbywały zajęcia wyślemy e-mailem najpóźniej dzień przed planowanym startem.
 • Wszystkie zajęcia oraz egzaminy będą się odbywały w siedzibie WIT (Warszawa, ul. Newelska 6).
 • Każdy dzień szkolenia to 8 godzin zegarowych. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9:00-17:00
 • Grupy są 8-20 osobowe.
 • Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 2-go dnia.
 • Rejestracja on-line jest obowiązkową formą zapisów na szkolenie jednocześnie jest to tylko rezerwacja miejsca.
 • Gwarancją miejsca na szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie.
 • Jeśli rezygnujesz z zarezerwowanego poprzez rejestrację on-line miejsca na wybranym szkoleniu POWIADOM NAS O TYM przed rozpoczęciem szkolenia- wyślij maila na adres: rekrutacja@wit.edu.pl

Opłaty

Cennik dla Kwota
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni
zł.
 • Absolwentów WIT
zł.
Szczegóły
 • Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne i koszt egzaminu
 • Dzień, w którym rozpoczyna się szkolenie jest jednocześnie terminem należności za szkolenie z egzaminem.
 • Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.
 • Jeśli wniesiesz opłatę po terminie należności, to od tego momentu będą liczone odsetki za zwłokę.
 • Wpłat proszę dokonywać na indywidualny numer konta - jest widoczny w ubik.wit.edu.pl na stronie Mój profil / Opłaty / Podsumowanie.

UWAGA: Jeśli chcesz otrzymać fakturę skontaktuj się z kasą: kasa@wit.edu.pl, tel. 223486 513.

ZAPISZ SIĘ

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:

 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

Rejestracja dostępna jest tylko dla posiadaczy konta w systemie UBIK. Jeżeli nie masz konta UBI załóż je teraz.

Tworzenie konta UBI

Jeżeli posiadasz już konto w UBIK zaloguj się i zarejestruj on-line.

Rejestracja on-line