WIT Akademia - szkolenia kursy warsztaty certyfikaty

Querying Microsoft SQL Server
MS 20461 (szkolenie+egzamin)

Termin Miejsce Cena od osoby Czas trwania szkolenia
szczegóły wkrótceWIT WSISiZ (Newelska 6) brak

Dla kogo?

Szkolenie dla administratorów, inżynierów systemowych i programistów odpowiedzialnych za pisanie zapytań w języku Transact-SQL w SQL Server 2014.

Tematy szkolenia

Wstęp do SQL Server 2014

 • Podstawowa architektura SQL Server
 • Edycje i wersje SQL Server
 • Rozpoczynanie pracy z SQL Server Management Studio

Wstęp do zapytań Transact-SQL

 • Wstęp do Transact-SQL
 • Zestawy
 • Logika predykatów
 • Kolejność logiczna operacji w instrukcji SELECT
 • Pisanie zapytań SELECT
 • Pisanie prostych instrukcji SELECT
 • Eliminacja duplikatów przy użyciu DISTINCT
 • Używanie aliasów kolumn i tabel
 • Pisanie prostych instrukcji CASE

Odpytywanie wielu tablic

 • Złączenia
 • Odpytywanie z połączeniami INNER
 • Odpytywanie z połączeniami OUTER
 • Odpytywanie z połączeniami SELF i CROSS

Sortowanie i filtrowanie danych

 • Sortowanie danych
 • Filtrowanie danych
 • Filtrowanie z opcjami TOP i OFFSET-FETCH
 • Praca z wartościami brakującymi i nieznanymi

Praca z typami danych SQL Server 2014

 • Wstęp do typów danych SQL Server 2014
 • Praca z typami znakowymi
 • Praca z danymi daty i czasu

Używanie DML do modyfikacji danych

 • Wstawianie danych
 • Modyfikowanie i usuwanie danych

Używanie funkcji wbudowanych

 • Pisanie zapytań z funkcjami wbudowanymi
 • Używanie funkcji konwersji
 • Używanie funkcji logicznych
 • Używanie funkcji w celu testowania wartości NULL

Grupowanie i agregacja danych

 • Używanie funkcji agregacji
 • Używanie klauzuli GROUP BY
 • Filtrowanie grup za pomocą klauzuli HAVING

Używanie podzapytań

 • Pisanie samozawierających podzapytań
 • Pisanie skorelowanych podzapytań
 • Używanie predykatu EXISTS z podzapytaniami

Używanie wyrażeń tablicowych

 • Używanie tabel wywiedzionych
 • Używanie wyrażeń CTE (Common Table Expression)
 • Używanie widoków
 • Używanie jednoinstrukcyjnych funkcji tablicowych

Używanie operatorów zestawów

 • Zapytania używające operatorów UNION
 • Zapytania używające EXCEPT i INTERSECT
 • Zapytania używające APPLY

Używanie funkcji rankingowych, przesunięcia i agregacji

 • Używanie funkcji przesunięcia z OVER
 • Eksploracja funkcji przesunięcia

Przestawianie i grupowanie zestawów

 • Zapytania używające PIVOT i UNPIVOT
 • Zapytania używające GROUPING SETS

Wykonywanie procedur składowanych

 • Odpytywanie danych przy użyciu procedur składowanych
 • Przekazywanie parametrów
 • Tworzenie prostych procedur składowanych
 • Praca z dynamicznym językiem SQL

Programowanie w T-SQL

 • Elementy programowania w T-SQL
 • Kontrola przepływu.

Implementacja obsługi błędów

 • Obsługa błędów w TRY/CATCH
 • Praca z informacjami funkcji ERROR

Implementacja transakcji

 • Transakcje a silnik baz danych
 • Kontrola transakcji
 • Poziomy izolacji transakcji

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Wiedza oraz umiejętności praktyczne związane z pisaniem zapytań do baz danych przy wykorzystaniu języka Transact-SQL w MS SQL Server 2014. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego ze ścieżki MCSA: SQL Server 2012

70-461 Querying Microsoft SQL Server.

Metoda szkolenia

 • wykłady + warsztaty.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Informacje organizacyjne

 • Potwierdzenie uruchomienia szkolenia wraz z numerem sali, w której będą się odbywały zajęcia wyślemy e-mailem najpóźniej dzień przed planowanym startem.
 • Wszystkie zajęcia oraz egzaminy będą się odbywały w siedzibie WIT (Warszawa, ul. Newelska 6).
 • Każdy dzień szkolenia to 8 godzin zegarowych. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9:00-17:00
 • Grupy są 8-20 osobowe.
 • Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 2-go dnia.
 • Rejestracja on-line jest obowiązkową formą zapisów na szkolenie jednocześnie jest to tylko rezerwacja miejsca.
 • Gwarancją miejsca na szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie.
 • Jeśli rezygnujesz z zarezerwowanego poprzez rejestrację on-line miejsca na wybranym szkoleniu POWIADOM NAS O TYM przed rozpoczęciem szkolenia- wyślij maila na adres: rekrutacja@wit.edu.pl

Opłaty

Cennik dla Kwota
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni
zł.
 • Absolwentów WIT
zł.
Szczegóły
 • Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne i koszt egzaminu
 • Dzień, w którym rozpoczyna się szkolenie jest jednocześnie terminem należności za szkolenie z egzaminem.
 • Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.
 • Jeśli wniesiesz opłatę po terminie należności, to od tego momentu będą liczone odsetki za zwłokę.
 • Wpłat proszę dokonywać na indywidualny numer konta - jest widoczny w ubik.wit.edu.pl na stronie Mój profil / Opłaty / Podsumowanie.

UWAGA: Jeśli chcesz otrzymać fakturę skontaktuj się z kasą: kasa@wit.edu.pl, tel. 223486 513.

ZAPISZ SIĘ

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:

 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

Rejestracja dostępna jest tylko dla posiadaczy konta w systemie UBIK. Jeżeli nie masz konta UBI załóż je teraz.

Tworzenie konta UBI

Jeżeli posiadasz już konto w UBIK zaloguj się i zarejestruj on-line.

Rejestracja on-line